بازاریابی

برچست: بازاریابی

ایمیل مارکتینگ چیست؟

ایمیل مارکتینگ چیست؟ ا ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی رایانامه‌ای، یکی از جدیدترین روش‌های موثر در بازاریابی آنلاین است. در سال ۲۰۰۶ شرکت‌های آمریکایی در حدود ۴۰۰ میلیون

ایمیل مارکتینگ چیست؟