سئو و دیجیتال مارکتینگ

سئو و دیجیتال مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ چیست؟

ایمیل مارکتینگ چیست؟ ا ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی رایانامه‌ای، یکی از جدیدترین روش‌های موثر در بازاریابی آنلاین است. در سال ۲۰۰۶ شرکت‌های آمریکایی در حدود ۴۰۰ میلیون

ایمیل مارکتینگ چیست؟

معرفی تبلیغات کلیکی و جایگاه آن در بازاریابی کسب ‌و کارها

معرفی تبلیغات کلیکی و جایگاه آن در بازاریابی کسب ‌و کارها ت تبلیغات کلیکی (Pay Per Click) یک روش بازاریابی آنلاین است که آگهی دهندگان، هزینه‌ی تبلیغاتشان

معرفی تبلیغات کلیکی و جایگاه آن در بازاریابی کسب ‌و کارها