پرگاس به چه معنی است؟

۱۳۹۷/۸/۲۴ ۱۴:۴۶:۱۸

پرگاس به چه معنی است؟ معنی پِرگاس پرگاس در لغت‌نامه دهخدا به معنی تلاش کردن و درهم آویختن است و به زبان علمی هند طلوع آفتاب را گویند.