نرم افزار اتوماسیون اداری

نرم افزار اتوماسیون اداری

دنیای تکنولوژی و اتوماسیون اداری

۱۳۹۷/۸/۲۱ ۷:۴۰:۳۰

دنیای تکنولوژی و شکل گیری اتوماسیون اداری ا اتوماسیون اداری یا به عبارت بهتر مدیریت اطلاعات و منابع به کمک تکنولوژی، به معنای بهره گیری از نوعی گردش کار برای بهبود کیفیت عملکرد یک سازمان می باشد. هدف اصلی طراحی اتوماسیون اداری جمع آوری کلیه اطلاعات در یک پلت فرم و ساماندهی آن

دنیای تکنولوژی و اتوماسیون اداری۱۳۹۷/۸/۲۱ ۷:۴۰:۳۰

ویژگی های یک نرم افزار CRM عالی

۱۳۹۷/۸/۲۱ ۷:۱۱:۴۶

نرم افزار CRM چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ ع عنوان CRM عنوانی است که برای اغلب مدیران فعال در ادارات و سازمان های بزرگ و کوچک آشنا بوده و همه به نوعی از اهمیت آن اطلاع دارند. سازمان ها به ویژه آن هایی که گستره وسیعی از افراد را در کنار

ویژگی های یک نرم افزار CRM عالی۱۳۹۷/۸/۲۱ ۷:۱۱:۴۶

نرم افزار اتوماسیون اداری – نظم و قانون

۱۳۹۷/۷/۲۷ ۵:۳۹:۴۴

نرم افزار اتوماسیون اداری : ایجاد محیطی منظم و قانون مند ا استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداری یکی از ضرروریات شرکت ها و کسب و کارهای بزرگ وکوچک در دنیای تجارت محسوب می شود. رعایت اصول اداری و ایجاد محیطی منظم و قانون مند می تواند در هر کسب و کاری نتایج

نرم افزار اتوماسیون اداری – نظم و قانون۱۳۹۷/۷/۲۷ ۵:۳۹:۴۴