Category Archives: گیمیفیکیشن

گیمیفیکیشن چیست؟

گیمیفیکیشن چیست

گیمیفیکیشن چیست؟ د دنیای تجارت می تواند گاهی اوقات بسیار خسته کننده باشد و شرکت هایی که اندکی هوشمندانه عمل می کنند برای ماندن در این بازار و جلب مشتریان دست به ابتکارات جالبی می زنند. یکی از این امکانات که بسیار جالب توجه است گیمیفیکیشن (gamification) است. گیمیفیکیشن را می توان به عنوان یک ابزار […]