مقالات سئو و بهینه سازی

سئو سایت – چک لیست نهایی یک سئوکار حرفه‌ای

با مقاله نکات مهم سئو ،در ساختن اهرم رشد مبتنی بر سئو، شما سعی میکنید از فضای محتوای مورد نیاز کاربر که به دنبال آن جستجو میکند، سهمی را برای خودتان اختصاص دهید. در اولین گردش، یک تناسب بازار-محصول و خلق محصول بهینه محتوایی در فضای جستجوی کاربران اتفاق میافتد که با هزینه های بهینه، هم محتوای مورد علاقه و جستجوی کاربر را تامین میکند و هم بر روی تحقق ماموریت تاثیرگذار است و اهرم رشد آن نیز مشخص است، در گردشهای بعدی مسیر تولید و ترویج محتوای متناسب برای رشد سهم گرفته شده ادامه پیدا میکند. مراحل این مسیر سئو سایت عبارتند از:

 

فوت و فن سئو کارها

در رابطه با این موضوع بخوانید: سئو و طراحی سایت: هر چیزی که لازم است بدانید

1. شناخت رفتار کاربران در جستجو، کلمات کلیدی مرتبط

1.1. شناخت دقیق محصول و کاربر هدف

 • محصول چه ارزشهایی برای کاربر خلق میکند؟
 • کاربر ارزشهای محصول را با چه کلماتی توصیف میکند؟
 • کاربر چه کلماتی را مرتبط با محصول جستجو میکند؟
 • کاربر تاکنون با جستجوی کدام کلمات کلیدی ما را شناخته است؟

1.2. یافتن کلمات کلیدی مرتبط با محصول در سفر آشنایی کاربر هدف

آگاهی، کاربری که به دنبال آگاهی است، چه کلماتی برای کسب اطلاع عمومی و آگاهی بیشتر در موضوعات و ارزشهای مرتبط با محصول جستجو میکند؟

 • عبارات یک یا دو کلمه ای
 • سوالات عمومی

توجه، کاربری که توجهش جلب شده است، چه کلماتی برای درک عمیقتر، دقیقتر و مقایسه بین محصولات مختلف جستجو میکند؟

 • عبارات دو و سه کلمه ای
 • سوالات اختصاصی

تمایل، کاربری که تصمیمش را گرفته است، چه کلماتی برای تصمیم به خرید و جمعبندی نهایی بر روی محصول جستجو میکند؟

 • عبارت سه و چهار کلمه ای و بیشتر
 • سوالات دقیق
 • عبارات مرتبط با برند

پیداکردن کلمات مکمل، با استفاده از Autocomplete و پیشنهادات گوگل پس از جستجو، تمام کلمات کلیدی مرتبط و مکمل با کلمات پیشنهادی تاکنون را بیابید و از آنها استفاده کنید. همین کار را میتوانید مجددا با همین کلمات پیدا شده جدید تکرار کنید تا کلمات کلیدی شما به کلمات کم جستجو ولی مهم (Longtail) برسد، روی این کلمات رقابت کم است و میتوانید خیلی سریع به جایگاه دست پیدا کنید.

معرفی ابزار «شما میتوانید از ابزارهای ذیل برای تحقیقات درباره کلمات کلیدی استفاده کنید»

 • Google Keyword Planner (برای بررسی دقیق باید یک کمپین تعریف کنید)
 • Kwfinder
 • lsigraph.com
 • Google Trends
 • Google Suggestion
 • keywordtool.io
 • moz.com/tools/keyword-difficulty
 • www.semrush.com
 • ahrefs.com/blog/organic-traffic-research
 • www.accuranker.com
 • www.hubspot.com/products/marketing/content-strategy
 • Keyword Discovery
 • WordTracker

معرفی مقالات تکمیلی برای مطالعه بیشتر

 • Quick Sprout Guide for Keyword Selection
 • Backlinko Keyword Research Guide

1.3. محاسبه میزان ترافیک و حجم جستجو

 • میزان ترافیک در کلمات افزایش آگاهی چقدر است؟
 • میزان ترافیک در کلمات جلب توجه چقدر است؟
 • میزان ترافیک در کلمات تمایل چقدر است؟

2. تحلیل شرایط محیطی، تعیین ماموریت برای سئو

2.1. کدام ماموریتها را برای سئو انتخاب میکنیم؟

هم اکنون تمرکز ماموریت سئو بر روی چه باشد تا به هدف کسب و کار در سفر آشنایی کاربر کمک کند؟

ماموریت افزایش آگاهی، روی کلمات کلیدی تمرکز کنیم که کاربران برای آگاهی و اطلاع بیشتر جستجو میکنند.

ماموریت جلب توجه، روی کلمات کلیدی تمرکز کنیم که کاربران برای درک ارزشهای مرتبط با محصول و مقایسه جستجو میکنند.

ماموریت ایجاد تمایل، روی کلمات کلیدی تمرکز کنیم که کاربرانی که در مرحله انتخاب نهایی محصول هستند جستجو میکنند.

ماموریت اعتبار برند، کلمات کلیدی مرتبط با برند به وجود بیاوریم و روی جستجوی آنها تمرکز کنیم.

یا کمک پیشنهادات گوگل و کلمات کلیدی مشابه، سایر کلمات کلیدی را هم پیدا کنیم و به لیست کلمات کلیدی اضافه کنیم.

 • آیا از ارتباط کلمات کلیدی و ماموریت آنها مطمئن هستیم؟
 • آیا میتوانیم با کمک Adwords از کیفیت کاربر دریافتی و رفتار جستجوگران کلمه کلیدی مطمئن شویم؟

2.2. وضعیت رقبا در کلمات کلیدی چگونه است؟

 • بسته به ماموریت انتخابی، چه رقبایی در کلمات کلیدی داریم؟
 • با استفاده از ابزار رایگان Moz اعتبار دامین و صفحات رقیب را در کلمات کلیدی ارزیابی کنیم.
 • تمرکز و مدل درآمدزایی رقبا چگونه است؟
 • روی چه کلماتی رقابت با آنها به دلیل ارزش کسب و کاری سخت است؟
 • کیفیت محتوای رقبا در کلمات کلیدی چگونه است؟
 • رسیدن به کیفیت رقبا در کدام کلمات کلیدی بسیار سخت و در کدام ساده تر است؟
 • میزان قدرت رقبا در کلمات کلیدی به چه میزانی است؟
 • رقبا روی کدام کلمات کلیدی بک لینک ساخته اند؟

2.3. جایگاه فعلی ما در کلمات کلیدی چگونه است؟

 • در چه کلمات کلیدی جایگاه داریم و رتبه خوبی به دست آورده‌ایم؟

معرفی ابزار «شما میتوانید از ابزارهای ذیل برای پایش جایگاه در کلمات کلیدی استفاده کنید»

 • Web SEO
 • BrightEdge
 • Moz

2.4. اولویت دهی ما در کلمات کلیدی

 • در کدام کلمات با کمترین منابع بیشترین بازدهی را از جهت تحقق ماموریت خواهیم داشت؟
 • سبد کلمات کلیدی برای تمرکز چه مواردی است؟

3. تولید و ساختاردهی محتوا

3.1. چه ایده های محتوایی در کلمات کلیدی مورد نیاز داریم؟

 • چه محتواهایی بیشترین جلب توجه را انجام داده اند و بالاترین کیفیت را دارند؟
 • وضعیت در سایتهای داخلی و خارجی چگونه است؟
 • در جستجوی کلمات کلیدی چه محتواهایی پیدا میشوند؟
 • کیفیت این محتوا چگونه است؟
 • چگونه با محتوا در کنار در برداشتن کلمات کلیدی، نیازهای کاربر را پاسخ دهیم و برای وی ارزش محتوایی خلق کنیم؟
 • با توجه به شناخت کاربر و نیاز محتوایی وی، چه ایده هایی خود ما برای تولید محتوا داریم؟
 • چه تمایزهایی با محتواهای باکیفیت در نظر بگیریم؟
 • چگونه این ایده ها را در گفتگو با کاربران اولویت بندی کنیم؟
 • چگونه بین پیدا شدن محتوا در سئو و حل مسائل واقعی کاربر تعادل برقرار کنیم؟

3.2. با توجه به کلمات کلیدی، چگونه محتوا را تولید کنیم؟

 • محتوا در ۵٠ تا ١٠٠ کلمه یک دید کلی از محتوا بدهد و در کلمات کلیدی بهینه شود، مقدمه باید کاربر را تشویق به خواندن مقاله کند و بدون اسکرول کردن، کاربر بتواند مقدمه محتوا را مشاهده کند.
 • تولید محتوا منطبق بر ایده های اولویت بندی شده باشد، همان چیزی باشد که کاربر می خواهد. هم اکنون چه نوع محتواهایی در موضوع ما بیشترین بازدید و رتبه را دارند، از آنها ایده بگیریم و محتواهای بهتری خلق کنیم.
 • محدوده کلمات کلیدی که هر محتوا پوشش میدهد، مشخص و محدود باشد. چند کلمه کلیدی غیرهمگن را به یک محتوا نسبت ندهیم.
 • به تمام محتواهای مرتبط در داخل سایت لینک داخلی بدهد.
 • کلمات کلیدی مورد نیاز را در بر بگیرد. همان کلمات کلیدی را استفاده کند که در ماموریت انتخاب کرده ایم.
 • جذاب باشد و تجربه کاربری عالی داشته باشد. با الگوی زیبایی به مخاطب ارائه شود و مخاطب واقعا دلش بخواهد آن را بخواند.
 • یکتا باشد، از محتواهای دیگران کپی نشده باشد و به میزان کافی تمایز با محتواهای دیگران داشته باشد.
 • حتی الامکان با مشارکت کاربران به وجود بیاید. این کمک میکند هم محتوا یکتا باشد و هم آنکه به صورت مداوم به روز شود.

3.3. چه نوع محتوایی بسازیم؟

– محتوای آسمان خراش، محتواهای طولانی (بالاتر از ١۵٠٠ کلمه که از تمام محتواهای مشابه کاملتر و بلندتر باشد) و در تعدادی از کلمات کلیدی رتبه اول را بگیرد.

– محتوای همیشه سبز، محتوایی که همیشه قابل استفاده باشد، بتوان آن را به صورت دائم به روز کرد.

– محتوای مرجع، محتواهایی دربرگیرنده ٠ تا ١٠٠ یک موضوع بنویسیم که با خواندن آن نیاز به هیچ جستجوی تکمیلی در موضوع مورد نظر نباشد. به تمام مقالات مرتبط لینک بدهیم.

– ابزارهای محتوایی، ابزارهای تعاملی

 • ابزارهایی که با تکیه بر چند پارامتر ورودی یک خروجی متناسب به شما میدهند
 • ابزارهایی که چند نشانه را می گیرند و درباره آن توضیح میدهند.

– محتوای تعاملی، محتواهایی بسازیم که کاربر با آن تعامل کند و نرخ بانس اندکی داشته باشد.

 • استفاده از مالتی مدیا
 • استفاده از CTA (وارد کردن ایمیل، فالو کردن شبکه های اجتماعی،…)
 • دکمه های اشتراک گذاری
 • کوئیزهای شخصی سازی شده

– محتوای شخصی سازی شده، محتوایی که تمام یا بخشی از آن متناسب با کاربر تغییر کند.

– محتوای پرسش و پاسخ

 • ایدههای پرسش و پاسخ را از کجا به دست آوریم؟
  • answerthepublic.com
  • کامنتهای زیر پستهای مرتبط در وب
  • استفاده از Google Suggestion
  • استفاده از Google Search Console
 • دانش شخصی
 • برای سئو کردن سوالات چه کارهایی انجام دهیم؟
  • از اسکریپتهای استاندارد (مانند Q2A) استفاده کنید.
  • سعی کنید همیشه تاپیکها را به روز نگه دارید
  • در پاسخها از لینک سازی داخلی استفاده کنید
  • شکلهای مختلف کلمات کلیدی و LSI را به کار ببرید.
  • پاسخهای جامع و کامل بدهید.
 • هر دسته از کلمات کلیدی حول یک محور را با تگ مرتبط، در یک صفحه جمع کنید.
 • برای هر Long Tail یک تاپیک ایجاد کنید
 • آدرس URL این صفحات را همان عنوان پرسش به فارسی بگذارید
 • پرسش ها را به صورت محاوره ای و منطبق با Voice Search بهینه کنید.

3.4. چگونه تقویم محتوایی بسازیم؟

 • آیا میدانیم چه محتواهایی در آینده قرار است ساخته شوند؟
 • آیا میدانیم متناسب با زمان چه محتواهایی باید داشته باشیم؟

3.5. چگونه عناوین محتوایی خوب با نرخ کلیک خوب (CTR) انتخاب کنیم؟

 • ایده های عنوان را برای هر محتوا تولید کنیم
 • با یک بودجه محدود در Adwords همه آنها را تست کنیم و بالاترین CTR را پیدا کنیم
 • عنوان مورد نظر را برای محتوا استفاده کنیم
 • searchenginejournal.com/seo-writer-conversion-copy-tips/2S5MM5

3.6. ساختاردهی و دسته بندی محتوا را چگونه انجام دهیم؟

 • رقبا و کسب و کارهای مشابه بین المللی چگونه ساختاردهی محتوا کرده اند؟
 • عبارتهای یک کلمه ای، دو کلمه ای، سه کلمه ای و بالاتر دقیقا چگونه به ساختار محتوایی منسوب میشود؟
 • چگونه سیلوهای محتوایی بسازیم؟
 • ساختاردهی مجازی و بر مبنای تگها دیده شده است یا خیر؟
 • آیا محتواها را تگ میزنیم تا در کلمات کلیدی هدف تمام محتواها را گردآوری کنیم و صفحات فرود بسازیم؟
 • آیا صفحات فرود میانی مبتنی بر کلمات جستجو دیده ایم؟

3.7. چه کلماتی از نظر مفهومی به کلمه ما نزدیک است؟ آیا گراف دانش را در نظر گرفته ایم؟

 • گراف دانش مرتبط با موضوعات ما چه مواردی است؟ LSI Keywords
 • از کلمات کلیدی مرتبط که در وب مستر به ما ارجاع شده است استفاده کنیم

3.8. محتوا برای آینده تولید کنیم

 • موضوعات و محتواهایی که می دانیم در آینده تولید خواهد شد مشخص کنیم (محصولات، …)
 • برای آنها از هم اکنون صفحه پیش فرض و محتوای اولیه بسازیم

3.9. متناسب با اخبار و نیازهای روز محتوا تولید کنیم

 • نسبت به جستجوهای فصلی و مقطعی کاربران حساس باشیم
 • برای آنها محتوا تولید کرده باشیم

4. رویت پذیری و تجربه کاربری محتوا، بهبود مداوم محتوا و سئو سایت

4.1. بهبود مداوم تجربه کاربری صفحه

 • طراحی صفحه بر مبنای سادگی
 • خرج کردن متناسب بودجه توجه کاربر، چگونه توجه کاربر را بر روی هدف متمرکز نگه داریم؟
 • زیبایی و گرافیک عالی
 • پیام متفاوت و جذاب و به خاطر ماندنی (Succes))
 • هدایت کاربر به اقدام بعدی و رفتن به صفحات دیگر
 • استفاده از عکس، ویدئو برای افزایش تعامل کاربر
 • آیا چیزی که به کاربر در صفحه مورد نظر میدهیم به میزان کافی جذاب است؟
 • میزان بانس صفحه چگونه است؟
 • زمانیکه کاربر در آن میگذراند چگونه است؟
 • استفاده نکردن از صفحات doorway
  • پایش مداوم شاخصهای تعامل کاربر و بهبود آن
  • نرخ بانس ریت صفحات
  • متوسط زمان گذرانده شده در صفحه
  • تعداد صفحات بازدید شده در هر سشن
  • میزان بازگشت کاربران

4.2. آدرس صفحات و متاتگ ها

 • آیا در آدرس url کلمات کلیدی استفاده شده است؟ ترجیحا آدرس انگلیسی تجربه کاربری بهتری دارد اما در کلمات کم جستجو بهتر است آدرس فارسی باشد.
 • هر چه تعداد بک اسلش های آدرس کمتر باشد و آدرس به دومین اصلی نزدیکتر باشد، اعتبار بیشتری خواهد داشت.
 • آیا آدرس را کوتاه و زیر ۵٠ کاراکتر نگه داشته ایم؟ آدرس های کوتاه عملکرد بهتری دارند.
 • آیا تبلیغات در گوگل را دیده ایم؟ از کلمات کلیدی استفاده شده در تبلیغات برای متاتگ ها استفاده کنیم، این کلماتی است که پتانسیل جذب کلیک را داشته اند.
 • آیا متاتگ ها برای محتواها دقیقا متناسب با کلمات کلیدی زده میشود؟
 • آیا برای متاتگ ها عینا همان کلمات کلیدی که در گوگل پیشنهاد میشود را استفاده کرده ایم (حتی اگر نامتداول باشد، مثلا اگر بیشتر کاربرها یک کلمه را با ی عربی جستجو میکنند، همان آورده شود.)
 • حتی الامکان از تصاویر بیشتر استفاده کنیم و تمام تصاویر AiT و تگهای مربوطه را داشته باشند و در آنها کلمات کلیدی به کار رفته باشد.
 • تمام صفحات Title متناسب داشته باشد و در آنها از کلمات کلیدی استفاده شود. بهتر است عنوان با کلمه کلیدی آغاز شود.
 • Descreiption بخشی است که در نمایش گوگل به مخاطب نمایش داده میشود. این بخش را با کلمات تاثیرگذار که منظور محتوا را به خوبی نشان دهد و البته کلمات کلیدی را هم در بر داشته باشد، پوشش دهید.
 • تگهای H1 و H2 و H3 درست زده شده باشد و در آنها کلمات کلیدی مشابه استفاده شود.
 • هر چه آدرس بک اسلش کمتری داشته باشد و به صفحه اصلی نزدیکتر باشد، به معنای اعتبار بیشتر صفحه است، صفحات مهم را زیرشاخته صفحات دیگر قرار ندهید.
 • تگ H1 فقط یکبار و در بالای صفحه به کاربرده شود
 • آیا کلمات کلیدی درون محتوا به ازای هر ١۵٠ تا ٢٠٠ کلمه، یک بار استفاده شده اند؟

4.3. آیا چگالی کلمات کلیدی در صفحات رعایت شده است؟

 • چگالی کلمات کلیدی را در حدود ٣ تا ۴ درصد از حجم کلمات نگه دارید. کمتر از این شاید محتوا به آن کلمات کلیدی شناخته نشود و بیشتر از آن شاید اسپم فرض شود.

4.4. آیا سرعت لود صفحه بهینه است؟

 • فشرده سازی تصاویر
  • Imageoptimizer.net
  • Tinypng.com
  • افزونه EWWW Image Optimizer
  • رفع ایرادات هاستینگ و افزایش سرعت لود سایت
 • برسی سرعت سایت با ابزار Test speed گوگل
 • بررسی سرعت سایت با ابزار gtmetrix.com
 • استفاده از روشهای مختلف کش کردن محتوای صفحات
 • استفاده از تکنولوژی AMP

4.5. آیا سایت بر روی بستر وردپرس است؟

 • از افزونه Yoast برای تطبیق با سئو استفاده کنیم
 • از افزونه WP-Rocket برای مینیمم کردن حجم کد سایت استفاده کنیم
 • از افزونه Fix Duplicate برای تشخیص محتوای تکراری اتفاده کنید.
 • از افزونه Redirected 404 میتوانید برای ریدایرکت کردن صفحات ۴٠۴ به صفحه اصلی استفاده کنید.

4.6. آیا صفحات در تلفن همراه به خوبی دیده میشوند؟ (Mobile Friendly Design)

 • چک کردن دقیق تجربه کاربری موبایل
 • ریسپانسیو کردن وب سایت
 • چک کردن با ابزارهای مختلف گوگل

4.7. آیا برای محتواهای آینده از قبل زیرساخت سئو را آماده کرده ایم؟

 • موضوعات قابل انتشار در آینده را مشخص کنیم.
 • صفحات محتوا ساخته شده باشند.
 • تگهای اصلی زده شده باشد.

4.8. آیا صفحات در مرورگرهای مختلف به خوبی نمایش داده میشوند؟

 • بررسی نحوه نمایش در کروم
 • بررسی نحوه نمایش در فایرفاکس
 • بررسی نحوه نمایش در آیفون

4.9. و بهبود مداوم محتواهای عالی

 • بهبود محتواهای قدیمی چون توسط گوگل ایندکس شده اند به سرعت بر روی افزایش رتبه تاثیر میگذارد.
  سیستم ارزیابی منظم کیفیت محتوا بگذاریم، بتوانیم بر مبنای فاکتورهایی مانند تعداد نمایش، تعداد کلیک، زمان داخل صفحه، میزان بانس ریت، محتواها را از منظر دیده شدن و جذب مخاطب ارزیابی و ردهبندی کنیم.
 • بر مبنای اولویت بندی چه محتواهایی تاکنون در دیده شدن و جلب توجه موفقتر بوده اند؟ چه محتواهایی کمتر موفق بوده اند؟ بهترین محتواهای عالی را از نظر میزان ورودی، کلیک، زمان در صفحه و بانس تشخیص دهیم.
 • لینکدهی داخلی آنها را بهتر کنیم، به مقالات دیگر ارجاع بدهیم.
 • کلمات کلیدی با معانی مشابه که گوگل ما را مرتبط با آنها تشخیص داده است را در محتوا اضافه کنیم. در وبمستر میتوانیم این کلمات را پیدا کنیم.
 • به محتوا، تصویر و ویدئو اضافه کنیم، به آنها Alt با کلمه کلیدی مرتبط بزنیم.
 • کاری کنیم که کامنتهای آنها بیشتر شود، به تعداد کامنتها اضافه کنیم تا اعتبار بیشتر شود.
 • چگونه میتوان کلیک آن را بهتر کرد و نرخ CTR را افزایش داد؟ کپی رایتینگ عنوان نمایش داده شده در موتورهای جستجو
  • به عنوان متای خود عدد اضافه کنید، اعداد جلب توجه میکننند و نرخ کلیک را بالا میبرند.
  • از عناوین احساسی و هیجان انگیز استفاده کنید.
  • از یک سری کلمات مخصوص در عنوان استفاده کنید، مانند : آپدیت، به روز شده، دانلود، رایگان، همین حالا ، و
  • از () و {} در عنوان استفاده کنید.
  • عنوان های مختلف را تست کنید و بهترین آنها را انتخاب کنید.
  • توضیحات متا را به حالت دعوت به اقدام (CTA) بنویسید و در ١۶٠ کاراکتر اولیه نهایت ارزش را به مخاطب القا کنید.
  • آدرس URL خود را تا حد ممکن کوتاه و کاربرپسند نگاه دارید.
 • چگونه میتوان زمان آن را بهتر کرد؟ بهتر کردن تجربه کاربری صفحه
 • چگونه میتوان بانس آن را بهتر کرد؟ هدایت کردن کاربر به صفحات دیگر
 • تجربه و دلایل موفقیت محتواهای خوب را جمع بندی کنیم و روی سایر محتواها بر حسب اولویت به کار بگیریم.
 • در مورد محتواهای ناموفق علتیابی و تحلیل کنیم.
 • محتواهای بسیار ناموفق و ضعیف و غیرقابل بهبود را حذف کنیم. محتوای بیکیفیت تاثیر منفی بر روی سئو میگذارد و نبودنش بهتر از بودنش است.

4.10. چگونه از لینکهای داخلی سایت استفاده صحیح انجام دهیم؟

 • آیا در تمام صفحات داخلی سایت لینک به صفحه اصلی موجود است؟
  آیا ارتباط مناسبی میان صفحات داخلی سایت ایجاد کردهاید؟ تمام محتواهای مرتبط یا محصولات را مشخص کنید و داخل محتوا به آنها لینک بدهید. دقت کنید که کلمات کلیدی استفاده شده در هایپرلینک، همان کلمه کلیدی صفحه لینک شونده باشد.
 • آیا صفحات مهم و اصلی سایت را در منو قرار دادهاید؟
 • آیا تمام صفحات داخلی با ٢ تا ٣ کلیک از صفحه اصلی در دسترس قرار میگیرند؟
 • بخشهایی مانند مقالات مرتبط یا دسته بندی و برچسب گذاری را در سایت خود بکار گرفته اید؟
 • آیا شما از کلمه کلیدی در متن لینک شده خود (Anchor Text) استفاده کردهاید؟
 • آیا دقت کرده ایم که اگر دو لینک داخلی به یک صفحه وجود دارد، موتورهای جستجو کلمات کلیدی لینک اول را در نظر میگیرند؟
 • آیا در نظر گرفته ایم که اگر تعداد لینک ها متناسب با حجم محتوا نباشد، افزایش تعداد لینک ها به معنای کاهش اهمیت آنها است. باید حجم محتوا را زیاد کنیم یا اینکه تعداد لینک ها را کم کنیم.
 • آیا در نظر گرفته ایم که لینکهای داخل متن از لینکهای بالا و پایین صفحه پرقدرتتر هستند؟
 • آیا عکس لینک داده شده Alt مناسب با کلمات کلیدی مرتبط دارد؟
 • آیا برای بالا بردن صفحات داخلی از لینک داخلی صفحات پرقدرت استفاده میکنیم؟
 • آیا با لینک دادن از صفحات معتبر به صفحات داخلی اعتبار میدهید؟
 • آیا در هر محتوا تلاش میکنید به تمام محتواهای مرتبط با کلمات کلیدی مرتبط لینک بدهید؟
 • از ابزارهای ذیل برای پایش تعداد لینکهای داخلی استفاده میشود.
  • Number of inbound links Moz
  • Majestic
  • Ahrefs
  • Google Search Console
 • از ابزار ذیل برای پایش کیفیت لینکهای داخلی استفاده میشود.
  • Trust flow – Majestic
  • Citation flow – Majestic
  • URL rating – Ahrefs
  • MozRank – Popularity
  • MozTrust – Trust
 • مراجع بیشتر برای مطالعه درباره لینک دهی داخلی
  •  https://blog.kissmetrics.com/commandments-of-internal-linking

4.11. آیا از امکانات و ظرفیتهای CDN استفاده کرده ایم؟

 • پهنای باند مصرفی کاسته شود
 • سرعت سایت افزایش یابد.

4.12. چگونه از لینکهای خارجی سایت استفاده صحیح انجام دهیم؟

 • چه لینکهایی به خارج از سایت داشته ایم؟
 • تعداد لینکها چگونه است؟ از ابزار ذیل استفاده میشود.
  • Number of outbound links DeepCrawl
  • Screaming Frog
  • SEO Chat Link Analyzer
 • کیفیت لینکها چگونه است؟ از ابزار ذیل استفاده میشود.
  • Trust flow -Majestic
  • Citation flow -Majestic
  •  URL rating -Ahrefs
  •  MozRank -Popularity
  •  MozTrust -Trust

4.13. استفاده درست از ری دایرکتها

 • آیا آدرس www و بدون آن به یک آدرس ری دایررکت شده اند؟
 • آیا تمام ری دایرکتها از نوع ٣٠١ میباشد؟
 • آیا لینک شکستهای بدون ری دایرکت کردن وجود دارند؟
 • خطاهای ۴٠۴ به کجا میروند؟

4.14. استفاده از نقشه سایت

 • آیا شما نقشه سایت XML دارید؟
 • آیا نقشه سایت خود را در ابزار گوگل وبمستر تایید کرده اید؟
 • آیا آدرس نقشه سایت خود را در فایل robots.txt قرار داده اید؟

4.15. استفاده از پلاگین های سئو

 • Yoast – از همه بهتر است
 • Rank Reveal
 • All In One SEO Pack
 • WP Social SEO Booster
 • SEOPressor
 • Rankie
 • Scribe SEO

4.16. بررسی سرورهای مشترک برای اسپمر نبودن سرور

4.17. فایل robots.txt

 • اگر شما دارای فایل Robots.txt هستید آیا تا به حال چک کردهاید که صفحه ای به اشتباه مسدود نشده باشد و یا دسترسی موتورهای جستجو به تمام سایت شما محدود نشده باشد؟
 • آیا دسترسی گوگل به فایلهای Cpp و gp شما از طریق این فایل مسدود شده است؟

4.18. استفاده درست از https

 • آیا از یک تامین کننده معتبر گواهینامه SSL تهیه کردهاید؟

4.19. استفاده از ریچ اسنیپت ها برای گوگل

 • آیا ساختارهای داده را شناسایی کرده ایم؟
 • آیا با استفاده از متاتگ های مناسب، آنها را برای گوگل رویت پذیر کرده ایم؟

4.20. آدرس صفحات و استفاده از کلمات کلیدی (خودداری از آدرسهای دینامیک یا ساده سازی آن)

 • استفاده از آدرس انگلیسی به جای فارسی

4.21. تعریف صحیح لندینگ پیجهای سایت

 • ارتباط صحیح بین کلمات کلیدی و لندینگ پیجها
 • تفکیک لندینگ پیجها تا حد امکان

4.22. استفاده درست از ابزار Canonical

 • آیا از گوگل وبمستر محتواهای تکراری سایت خودتان را میشناسید؟
 • آیا صفحات متعددی با کلمات کلیدی مشابه وجود ندارد؟
 • آیا امکان تغییر کلمات کلیدی هر صفحه وجود دارد؟
 • آیا صفحات متعدد و مشابه سایت را به یک صفحه اصلی با Canonical منتقل نموده اید؟

4.23. کاهش TTFB

 • استفاده از یک هاست پرسرعت با کانفیگ بهینه
 • استفاده از CDN مناسب
 • استفاده از کش مناسب در سایت
 • استفاده از یک DNS Provider معتبر

4.24. بهینه کردن کش کردن محتوا (افزونه های وردپرس)

 • wp-ffpc
 • wp fatest cache
 • wp rocket – از همه بهتر است

4.25. مراقبت از خطاهای فنی سایت

 • آیا خطاهای Search Console را به خصوص خطاهای سرور را بر طرف کرده ایم؟
 • بررسی سایت با Screaming Frog برای یافتن ارورها و مشکلات وب سایت برای خزنده ها
 • بررسی Crawl errors در گوگل وبمستر
 • بررسی کنسول وبمستر گوگل برای نداشتن صفحات با کد ارور ۴٠۴ و ۵٠٠
 • ابزارهای ذیل برای پایش مشکلات فنی سایت استفاده میشوند:
  •  Siteliner
  • Screamingfrog
  •  Ahref
  •  https://beamusup.com
  •  Check DNS errors –
  • Check HTML errors –
  •  Check Mobile friendliness –
  •  Check HTML-code of your emails –
  •  Check speed errors –
  • Pingdom –
  •  SEOcentro –
  • WooRank –
  • Varvy –

4.26. بهینه سازی تصاویر و رویت پذیری آنها در جستجو

 • آیا تصاویر استفاده شده یکتا و اصلی هستند؟ (گوگل اولین تصاویر استفاده شده را در جستجو می آورد)
 • در اسم تصاویر از حروف کوچک، اعداد و … استفاده کنید، از فاصله یا کاراکترهای خاص استفاده نکنید مثل example-image-neil-patel-amp.jpg
 • حجم تصاویر را به اندازه مورد نیاز تنظیم کنید تا سرعت لود صفحات کاسته نشود.
 • از پلاگین تصاویر برای بهینه سازی سئو استفاده کنید، Smush یک پلاگین خیلی خوب برای این منظور دارد
 • از کپشن برای تصاویر استفاده کنید تا زمان ماندگاری کاربر در صفحه را افزایش دهید
 • از گذاشتن alt تصاویر مطمئن شوید، وقتی تصاویر لود نشوند این alt است که نمایش داده میشود
 • مراجع تکمیلی برای مطالعه بیشتر،
  •  https://searchenginewatch.com/2016/02/16/how-to-optimize-images-for-seo
  •  https://yoast.com/image-seo
  •  https://www.shopify.com/blog/7412852-10-must-know-image-optimization-tips

4.27. کامنتگذاری در صفحات در اعتبار این صفحات بسیار موثر است

 

 • زیرساخت فنی کامنت گذاری را فراهم کنید. (ایجاد زیرساخت و تشویق کامنت گذاری)
 • با افزایش تعداد کامنتها گوگل در نظر می گیرد که کاربران به تعامل با محتوا علاقه دارند
 • همیشه از کاربران بخواهید سوالات و کامنتهای خودشان را در انتهای مقاله بگذارند
 • به کامنتهای مقالات پاسخ دهید تا انگیزه برای کامنتگذاری افزایش یابد
 • از کلمات کلیدی آن صفحه در پاسخ به کامنتها استفاده کنید
 • مراجع تکمیلی زیر برای مطالعه بیشتر درباره کامنتگذاری:

5. انتشار محتوا، گسترش بک لینک و معتبرسازی خارج از سایت

5.1. پیدا کردن منابع مناسب و تایید کننده برای بک لینک

 • شناسایی بک لینکهای رقبا با ابزار Ahref
 • پیدا کردن سایتهایی که در کلمات کلیدی مرتبط بالا هستند
 • ارزیابی اعتبار سایتها و Spam Score با MOZ
 • بک لینک گرفتن از سایتهای مرتبط
 • از سایتهای با اعتبار کمتر آغاز کنید و به مرور سراغ سایتهای با اعتبار بالاتر بروید
 • روزانه بیش از دو تا سه لینک نگیرید، مراقب ارگانیک بودن باشید.
 • در انجمن ها ثبت نام کنید و قبل از آن از public بودن انجمن مطمئن شوید.

5.2. تبلیغات متناسب با سئو به صورت تصویری و متنی

 • دقت روی لینک داده شدن
 • دقت بر گرفتن لینک های فالو
 • تمرکز بر گرفتن لینکهای نوفالو متناسب با لینکهای فالو برای ارگانیک بودن
 • چک کردن اعتبار دامنه ها قبل از تبلیغ و لینک دادن با ابزار Ahrefs، Seomastering و checkpagerank.net
 • چک کردن IP سایت لینک دهنده
 • دقت روی AiT تصاویر تبلیغات
 • دقت روی اعتبار سئویی سایت مربوطه با Moz Rank
 • دقت روی کلمات کلیدی لینک (رپرتاژ آگهی)
 • انتخاب تیترها و محتوایی که با توجه به اعتبار سایت رپرتاژ دهنده در جستجو یافته شوند و باعث افزایش اعتبار لینک گیرنده شوند (استفاده از اعتبار لینک دهنده برای پیدا شدن در جستجو)
 • رعایت تنوع تصویری و متنی در گرفتن بک لینک

5.3. انتشار محتواهای خوب

 • محتواهای خوب و مرتبط که در جستجو بالا میآید را در سایتها بیابید،
 • یک محتوای خیلی بهتر و کاملتر از آن تهیه کنید، به آن سایت محتوا را تقدیم کنید و در آن به خودتان لینک دهید.

5.4.  تولید محتوای آهنربای لینک (Link Magnet)

 • یک محتوای بسیار عالی و جامع در یک موضوع مورد علاقه تولید کنید، ترجیحا محتوای ١۵٠٠ کلمه ای!
 • سایتهایی که محتوای مشابه (اما ضعیف تر) را دارند را بررسی کنید و ببینید چه سایتهایی به آن مقالات یا آهنرباها لینک داده اند.
 • به سایتهای لینک دهنده برای بار اول ایمیل بدهید و محتوای خود را به آنها معرفی کنید.
 • در ایمیل دوم به آنها بگویید که محتوای بهتری دارید و از آنها درخواست کنید که به شما نیز لینک بدهند! (درخواست لینک دادن در ایمیل دوم، بیش از %٣٠ احتمال لینک دادن را افزایش میدهد!

5.5. ساخت و انتشار مقاله در وبلاگ های همسایه

 • این روش یک روش ابتدایی برای آغاز فعالیت سئو است.
 • از تمام جاهایی که سرویس بلاگ می دهند، این سرویس را بگیرید و در آنها بلاگ ایجاد کنید. (البته اسپم اسکور آنها را ابتدا چک کنید)
  بلاگفا
  بیان میهن بلاگ
  پرشین بلاگ
  پارسی بلاگ
  scp.ir
  tordpress.org
  Blogspot. com
  tix.com
  Medium.com
  Tumblr.com
  Blogger.com
 • آیا وبلاگهای معتبر ساخته اید؟ آیا محتوای آنها را به صورت مداوم به روز میکنید؟ (میتوانید از طریق Google Translate مقالات خارجی را به مقالات فارسی تبدیل کنید و البته مقداری هم اصلاح کنید و در این وبلاگ ها منتشر کنید)
 • میتوانید مقالات دیگران را گردآوری کنید، عینا آنها را در وبلاگ خودتان بیاورید و به سایت مربوطه لینک بدهید، در عین حال به سایت خودتان و چند سایت معتبر دیگر هم لینک بدهید.
 • آیا به صفحات مختلف سایت از وبلاگها لینک میدهید؟ دقت کنید که فقط به سایت خودتان لینک ندهید، اکثر لینکهای وبلاگها به صورت فالو میباشند، بنابراین سعی کنید حتما به سایتهایی لینک بدهید که دامین آتوریتی خیلی بالاتری از سایت شما داشته باشند. قرار دادن لینک های بیش از حد در محتوا، ارزش لینک ها را کم میکند. بنابراین باید تعداد متوسط لینک قرار بدهید و کل کلمه های متن را به سایتتان لینک ندهید!
 • در هر مطلبی که منتشر می کنید به طور متوسط ۵ لینک به ازای ۵٠٠ کلمه قرار بدهید. ٢ لینک به سایت خودتان، ١ لینک به وبلاگ دیگر (وبلاگ دیگر نیز میتواند متعلق به شما باشد!)، ١ لینک به وبلاگ خودتان، ١ لینک به منبع مطلب (ترجیحا سایت خارجی با دامین آتوریتی بالا مثل دیجی کالا، علی بابا) یا ویکی پدیا که سایت رقیب نباشد.
 • میتوانید دومین هایی با عنوان دقیق کلمات کلیدی ثبت کنید و از آنها به سایت خودتان لینک بدهید (به شرط آنکه روی یک سرور با سایت شما نباشند و محتوای آنها نیز مرتب به روز شود، نام دومین در گرفتن رتبه تاثیر زیادی دارد)
 • لینک دادن به سایتهای معتبر خارجی به کیفیت کار شما کمک میکند. سعی کنید به غیر از سایتهای رقیب به سایتهای معتبر داخلی و خارجی هم لینک بدهید.

5.6. لینک سازی در فرومها (کارهای ابتدائی سئو)

 • این روش یک روش خوب برای شروع سئوی سایت است و در گامهای ابتدایی میتواند به صورت بی هزینه اعتبار اولیه ایجاد کند.
 • فرومهای مرتبط داخلی و خارجی را پیدا کنید، اعتبار آنها را چک کنید، فروم های خارجی اغلب آتوریتی فوق العاده بالایی دارند.
 • در هر فروم در سه جا میتوانید لینک بسازید، ثبت بک لینک در قسمت پروفایل کاربری، ثبت بک لینک در امضا یا Signature، ثبت بک لینک در پستها،
  مراقب باشید قوانین فروم را نقض نکنید.
 • اگر ما نتوانیم بدون عضویت، لینک های یک فروم را مشاهده کنیم، به این معنی است که گوگل نیز نمیتواند آن لینک ها را ایندکس کند! بنابراین این فروم ارزش لینک سازی ندارد.

5.7. انتشار محتوا در مراجع معتبر به همراه لینک و برند

 • انتشار محتوا در اسلاید شیر
 • انتشار محتوا در یوتیوب ، آپارات و نماشا
 • انتشار محتوا در سایتهای پرسش و پاسخ

5.8. حضور در شبکه های اجتماعی و داشتن پروفایل

 • حضور در گوگل پلاس
 • حضور در لینکدین
 • حضور در یوتیوب
 • حضور در اسلایدشیر
 • حضور در اینستاگرام
 • حضور در توئیتر
 • حضور در فیس بوک
 • حضور در پینترست
 • حضور در آپارات
 • حضور در نماشا
 • حضور در لنزور
 • حضور در تماشا

تولید مداوم محتوا در این شبکه های اجتماعی و فعال بودن، با لینک به محتوای اصلی در سایت، به بهتر پیدا شدن محتوا کمک میکند. مثلا ویدئوی خودمان را روی آپارات به اشتراک بگذاریم و لینک بدهیم.

5.9. دادن ابزار رایگان و API آن

 • توسعه ابزار رایگان، تبدیل کردن آن به API و سهولت اشتراک گذاری
 • ترویج استفاده از API و لینک دادن به سایت شما

5.10. یافت لینکها به پروفایل شبکه های اجتماعی

 • چه کسانی که به پروفایل شما لینک داده اند دلیل و منشا لینک دادن آنها چه بوده است

5.11. ساختن لینکهای ارگانیک

 • نظر دادن در صفحه کسانی که از خدماتشان استفاده می کنید
 • حمایت مالی و اسپانسر شدن، گرفتن لینک
 • لینک در سایتهای تامین کنندگان
 • ساختن وبلاگ در جاهای مختلف، به روزرسانی و دادن لینک (باید بلاگ معتبر باشد)
 • فعال بودن در سایتهای پرسش و پاسخ
 • یافتن کسانی که برند شما را نام برده‌اند و درخواست لینک دادن
 • یافتن کسانی که محتوای شما را کپی کرده اند و درخواست ذکر مرجع
 • محتواهای عالی خارج از سایت را پیدا کنید و آنها را بهتر کنید
 • مقالات و بلاگهایی که به محتواهای مشابه شما لینک داده اند پیدا کنید، یک محتوای عالی تر بسازید و و محتوای خودتان را هم برای لینک دادن به آنها پیشنهاد کنید، درصدی از آنها موافقت خواهند کرد.
 • در ویکی پدیا در صفجه کلمات کلیدی مطلب با ارزشی اضافه کنید و بدون تبلیغات، به یک مقاله در سایت خودتان لینک بدهید، اگر این لینک پذیرفته نشد به یک سایت معتبر که مقاله شما را منتشر کرده است لینک بدهید.

5.12. اعتبار دامنه

 • عمر دامنه (اگر یک دامنه قدیمی را بخرید و اعتبار محتوای آن را با canonical به سایت جدید بفرستید، یا صفحات را کامل ری دایرکت ٣٠١ کنید، از ساختن یک دامنه جدید بهتر است)
 • سهولت و راحتی نام دامنه برای به خاطر سپردن و تایپ شدن
 • تعداد بک لینکهای مستقیم دامنه و اعتبار آنها
 • تنوع و تعداد دامنههایی که به دامنه لینک دادهاند
 • ارزیابی اعتبار بر مبنای ابزارهای مرتبط
  • Domain authority – Moz
  •  Domain rating – Ahrefs
  •  Trust flow – Majestic
  •  Citation flow – Majesti

5.13. میزان عمومیت و جستجوی برند

 • شناسایی نامهایی که متناسب با برند جستجو میشوند.
 • شناسایی روشهایی که برند جستجو میشود.
 • جاهایی که برند دیده میشود و ایندکس شده اند.
 • تعداد تکرار کلمات برند

5.14. استفاده از ابزارهای هشدار منشن و برده شدن نام برند

 • پایش شبکه های اجتماعی مختلف
 • به چه دلیل از برند شما ذکر شده است؟
 • اگر در تایید برند شما نوشته شده است از نویسنده درخواست لینک کنیم.
 • لینک سازی لینکهای شکسته شده را انجام دهیم.

5.15. حضور و برندینگ در شبکه های اجتماعی، افزایش میزان برند در شبکه های اجتماعی

 • یافتن منشن های بدون Url و درخواست برای دادن لینک

5.16. انتشار نام برند در سایتها و مجلات

5.17. حضور در انجمنهای گفتگو، ایجاد پروفایل و لینک دادن

 • انجمنها را در گوگل جستجو کنید، در انجمنهای مرتبط و معتبر ثبت نام کنید
 • در پروفایل خودتان میتوانید به سایت لینک بدهید
 • در گفتگوها و پاسخ سوالات مرتبط میتوانید به آدرس سایت خودتان اشاره کنید.

5.18. حضور در بلاگ ها

 • میتوانید بلاگ های کامنت باز مرتبط را در سطح وب بیابید.
 • در زیر مطالب کامنت تفصیلی بگذارید و به سایت خودتان لینک بدهید
 • اگر متن زبان انگلیسی باشد، به همین زبان لینک بدهید.

5.19. حضور در سایتهای ویکی

5.20. حضور در سایتهای دایرکتوری

5.21. شناسایی بک لینکهای رقبا و استفاده از منابع آنها برای لینک گرفتن

 • استفاده از ابزار ranksignal.com
 • استفاده از Link Explorer سایت MOZ
 • استفاده از Ahref

5.22. مستندسازی و پایش بک لینک ها

 • تمام بک لینکها را به همراه مشخصات سایت لینک دهنده، کلمات کلیدی و صفحه لینک شده ثبت کنید
 • پیدا شدن و تاثیرات بک لینک ها را پایش کنید
 • بانک اطلاعاتی خودتان را از منظر کیفیت لینک ها به روز کنید

5.23. استراتژی گرفتن سهم بهینه از کلمات کلیدی

 • اول کلمات کلیدی (شامل کلمات اصلی و پیشنهادات مکمل گوگل) را مشخص و اولویت بندی کنید
 • از افزونه های Mozbar و SEOquake برای ارزیابی سنجش اعتبار رقبا استفاده کنید.
 • در تمام کلمات کلیدی شروع به جستجو کنید و اعتبار سایتهای اول را بررسی کنید
 • روی گرفتن رتبه از سایتهای کم اعتبار تمرکز کنید. اگر در بین ۵ سایت اول یک سایت کم اعتبار پیدا کردید، یک گنج طلا یافته اید.

6. پایش و اندازه گیری

6.1. رتبه و شرایط خودتان

 • رتبه خودتان در کلمات کلیدی مهم را پایش کنید
 • از Link Explorer ابزار Moz برای ارزیابی لینکها و اعتبار سایت استفاده کنید.
 • صفحاتی که در کلمات مختلف ورودی می گیرند پایش کنید
 • بررسی مداوم پروفایل بک لینک، شناسایی بک لینکهای بد و Disavow کردن آنها
 • کلمات کلیدی جدیدی که باعث رجوع مخاطب میشود
 • کلمات ترند جدیدی که در حال داغ شدن هستند
  میزان نرخ تبدیل در کلمات کلیدی مختلف را پایش کنید.
 • نسبت رتبه به CTR را در کلمات کلیدی مختلف محاسبه کنید و برای کلماتی که پایینترین نسبت را دارند،
 • به بهینه سازی عنوان و جذابیت آن بپردازید.
 • تولید محتوای به روز برای پاسخ گویی به جستجوهای جدید
 • ساختن پیشاپیش صفحات برای پاسخگویی به جستجوهای جدید
 • پایش مداوم شرایط On page
 • پایش مداوم خطاها و هشدارهای گوگل کنسول

6.2. پایش ایجاد بک لینک ها و افزایش اعتبار دامنه

 • پایش بک لینک های سایت و مشاهده دیده شدن سایتهای لینک دهنده با کلمات کلیدی مرتبط (از طریق MOZ و Ahref)
 • پایش اعتبار دامنه، اعتبار صفحات

6.3. رتبه و شرایط رقبا

 • رقبای خودتان در کلمات کلیدی را پایش کنید
 • ایده های آنها در گرفتن رتبه را پایش کنید
 • سایتهایی که بک لینک می گیرند را پیدا کنید
 • با ست کردن Google Alert روی کلمات کلیدی خودتان تغییرات محتوایی رقبا و اینکه چه چیزهایی از نظر گوگل مهم بوده است را متوجه می شوید.

6.4. برند و منشن خودتان

 • میزان جستجوی برند
 • نتایجی که در جستجوی برند شما آورده میشود
 • دلایل برده شدن نام برند شما، احساس ارائه دهنده

6.5. آپدیتهای جدید گوگل

نمودار ذیل چگونگی اضافه کردن کلمات کلیدی به کلمات کلیدی هدف را نشان میدهد.

فوت و فن سئو کارها

7. بلوغ سئو

سئو در استارتاپ به تدریج رشد میکند و به بلوغ میرسد و در هر مرحله بلوغ یک ماموریت مشخص دارد که باید برای رفتن به مرحله بلوغ بالاتر به آن متعهد باشد. آگاهی و شناخت، در این سطح از بلوغ شما از ماموریت خودتان شروع میکنید که میخواهید با سئو به چه اهدافی برسید.

 • محصول خودتان و محتوای مرتبط با آن را مشخص میکنید،
 • کلمات کلیدی مرتبط با محصول را در ماموریتهای مختلف در سفر آگاهی مشخص میکنید،
 • میزان ترافیک و حجم جستجو را در تمام کلمات کلیدی، مشخص میکنید.
 • وضعیت رقبا و سختی پشت سرگذاشتن آنها تعیین میشود و با توجه به ماموریت و وضعیت رقابت، اولویتهای کلمات کلیدی مشخص میشوند.

شروع و عمل، زیرساخت فنی در این مرحله از بلوغ ساخته میشود، باید سایت رفتار قابل اعتماد و بدون خطا داشته باشد. زیرساختهای رویت پذیری سئو و پیدا شدن محتوا فراهم شود. در این سطح از بلوغ شما با توجه به شناخت از کاربر و اولویت کلمات کلیدی، شروع به تولید ایده های محتوایی در موضوعات و قالبهای مختلف میکنید. این ایده ها را با کمک کاربران اولویتبندی میکنید و کاری میکنید که در یک ساختار مناسب (Siloing) و دسته بندیهای قابل قبول قرار گیرند. به یک طرح اولیه تقویم محتوایی میرسید. تولید محتوا شروع میشود و شما شاخصهای اولیه اندازهگیری تاثیرگذاری محتوا را مشخص میکنید و آنها را اندازه میگیرید و به صورت مداوم با کمک کاربران، محتوای خود را به تحقق ماموریت نزدیک میکنید. مسیر انتشار محتوای خودتان و گرفتن لینک را آغاز می کنید و بهترین محتواهای خودتان را منتشر میکنید.

شکل گیری رویه ها و استانداردها، شما با توجه به فیدبکهای موتورهای جستجو در رتبه بندی، به نظم های تولید، بهینه سازی و انتشار محتوا میرسید، مسیر تولید محتوایی بهینه را پیدا میکنید. بهترین و جذابترین محتواهای سئو را پیدا میکنید و اینکه چگونه یک محتوای خوب را منتشر کنید را هم یاد میگیرید. پلتفرم محتوایی شکل میگیرد و دو سمت پلتفرم در تعامل وارد میشوند تا کیفیت تعامل کاربر بهتر و بهتر شود. در حقیقت در این فار اهرمهای رشد سئو (محتوا و الگوی انتشار) شاخته میشوند اما بهینه به کار گرفته نمیشوند.

بلوغ شاخصهای کنترل، بهینه سازی اهرمهای رشد، میتوانید رابطه بین استفاده از اهرمهای رشد و تاثیری که در تحقق ماموریت دارند را پیدا کنید، شاخصهایی برای اثربخشی پیدا میکنید و میتوانید اهرمهای رشد را بهینه سازی کنید تا تاثیر بزرگتری بر روی تحقق ماموریت بگذارید. بهینه سازی مداوم محتوای موجود و تولیدی، بهینه سازی کانالهای انتشار در این مرحله از بلوغ اتفاق میافتد.

رسیدن به نقطه تمایز و انحصار، شما به یک نقطه انحصار در محدوده محتوایی خودتان میرسید، محتوای انحصاری خودتان را خواهید داشت و در آنجا کاربران کاملا به شما وفادار شده اند. تمایز شما نسبت به رقبا در محدوده محتوایی کاملا مشخص است و کاربران میدانند که در آن محدوده محتوایی شما مرجع محسوب میشوید.

8. نکات مربوط به سئو

پس از انتخاب و تمرکز بر روی کلمات کلیدی، بهترین روش برای پیدا کردن بهترین محتوا، ترکیبی از تولید کمی و کیفی محتوا است. اما اگر میدانیم کدام کلمات کلیدی برای ما مهم هستند چرا باید به جای تمرکز صرف بر روی تولید محتوای کیفی، بر روی تولید محتوای کمی هم تمرکز کنیم؟ چرا مانند سایت Backlinko تعدادی محتوای آسمان خراش ایجاد نکنیم که به تنهایی حجم زیادی ترافیک ایجاد کنند؟ دو پاسخ برای این سوال وجود دارد:

پاسخ اول آن است که این تحلیل که در نهایت ٢٠ درصد محتوای شما ٨٠ درصد ترافیک شما را خواهد ساخت تحلیل درستی است اما مساله آن است که کدام ٢٠ درصد؟ آنچه ما تصور میکنیم با آنچه واقعا کاربران خواهند پسندید، حتما متفاوت است.

شما این فرصت را دارید با تولید حجم انبوه محتوا که بخشی زیادی از آن را میتوان از طریق بازنویسی و ترکیب محتواهای موجود خلق نمود، آنها را در معرض جستجوی کاربران بگذارید و پس از مدتی متوجه شوید کدام یک از محتواهای شما بیشتر مورد علاقه کاربران قرار گرفته است، در جستجوها پیدا میشود و رتبه پیدا میکند.

اینجا زمان تمرکز بر روی بیست درصد محتوای اصلی و کلیدی فرا میرسد! شما باید برگردید و روی محتواهای مورد علاقه کاربران بازنویسی انجام دهید، آنها را آپدیت کنید، طولانی تر کنید، به آنها عکس و ویدئو اضافه کنید و کاری کنید که تعداد کامنتهای آنها بیشتر شود. با این استراتژی شما یک چرخه بهبود کیفی و یک چرخه بهبود کمی دارید

هر دو چرخه، به شما کمک میکند کمکم به استراتژی محتوایی و محدوده محتوایی خاص خودتان برسید. فراموش نکنید که هیچ سایت با ترافیک بالایی نیست که ترکیبی از یک مجموعه زیادی صفحات فرود محتوایی و تعدادی صفحات محتوایی با کیفیت نباشد.

پاسخ دوم آن است که کلمات کلیدی و ترافیک آنها یک منحنی نمایی است که بخش اول آن تعداد محدودی کلمه پر ترافیک و در بخش دوم، تعداد زیادی کلمه کمت رافیک حضور دارند، شما تنها با تولید محتواهای انبوه است که میتوانید بخش کلمات کم ترافیک را هدف قرار دهید.

long tail seo

8.1. استراتژی هدفگذاری کلمات Long Tail

برای پوشش این کلمات باید توسط کاربران و یا خود کسب وکار، محتوای انبوه تولید شود، نکات کلیدی در این استراتژی عبارتند از:

 • این محتوای انبوه میتواند مقالات متعدد، خبرها، پرسش و پاسخ با کاربران، صفحات داینامیک ایجاد شده برای محصولات، گردآوری مطالب مرتبط وب به همراه یک توضیح مختصر از هر کدام، انجمنهای گفتگوی کاربران و یا هر چیز دیگری که به صورت انبوه قابل تولید است، باشد.
 • سه الگو برای این نوع محتوا وجود دارد:
  • اول Content Curation، به معنای بازنویسی محتواهای منتشر شده قبلی با ذکر مرجع است. به این ترتیب که با تغییر کلمات کلیدی و یا سر هم کردن چند محتوا، محتواهای منتشر شده قبلی تبدیل به یک محتوای جدید میشوند.
  • دوم Content Production، به معنای تولید محتوای اصیل و اولیه است که شما برای اولین بار آن را تولید میکنید. هزینه آن بالاتر از روش قبلی است اما تازگی و تاثیر محتوا هم بالاتر است.
  • سوم Content Creation، به معنای تولید محتوا توسط کاربران است که در قالبهای مختلف UGC قابل تولید است.
 • ابزار copyleaks.com/compare میتواند دو محتوا را با هم مقایسه کند و میزان کپی بودن آنها را تشخیص دهد.
 • کاری که باید انجام شود منطبق بر سئو نمودن محتوای تولیدی است، آدرس، تیترها و کلمات کلیدی باید با کلمات طولانی منطبق باشند، اگر تصویر استفاده میشود باید Alt متناسب داشته باشد. در جستجوهای کم بر خلاف جستجوهای زیاد، گوگل به شدت به کلمات کلیدی و اینکه عینا مشابه آنها استفاده شده باشد، حساس است. در حالیکه در جستجوهای زیاد کلمات مشابه و حتی اشتباهات املائی را بر کلمات اصلی منطبق میکند. بنابراین در اینجا باید بسیار دقت نمود که عین کلمات کلیدی در عنوان، آدرس، و تیترهای درونی استفاده شود.
 • تمام این محتوای انبوه باید لینکهای داخلی با کلمات کلیدی مرتبط داشته باشد و کاربران ظرفیت کامنتـ گذاری در زیر این محتوا را داشته باشند. باید به تمام کامنتهای دریافتی پاسخ داده شود و در پاسخها نیز در حد امکان مجدد از کلمات کلیدی مشابه و لینک دهی به آدرسهای دیگر استفاده شود.
 • بهترین الگو برای ارزیابی آن است که حجم محتوای تولیدی یک هفته با یک تاخیر زمانی برای اطمینان از ایندکس شدن (مثلا دو هفته بعد)، ارزیابی شوند که آیا ترافیکی به سایت اضافه کردهاند یا خیر و میزان این ترافیک چقدر است؟ چه محتواهایی هنوز پیدا نشده اند و برای پیدا شدن آنها چه باید کرد؟ پس از یادگیری این مرحله و حل این مساله مهم، نسبت بین تولید محتوا و میزان ترافیک مشخص میشود و شما میتوانید برای افزایش ترافیک مبتنی بر تولید محتوای انبوه و حجم تولید محتوا، برنامه ریزی کنید. از بررسی محتواهای انبوه میتوان ایدههای متعددی برای ساختن محتوای آسمان خراش، محتوای مرجع که تعداد زیادی محتوا را پوشش دهد، ابزارها و صفحات میانی رسید. مثلا اگر خبر پیش فروش خودرو ایران خودرو در محتواهای انبوه دیده شود، میتوان یک صفحه مرجه از اخبار پیش فروش خودرو درست کرد و تمام این محتواها را در آن صفحه معرفی نمود و به آن لینک داد.

فوت و فن سئو کارها

8.2. استراتژی هدف گذاری کلمات پرترافیک

این کلمات پرترافیک را تنها از طریق استراتژیهای توسعه کیفیت + توسعه انتشار (گرفتن بک لینک) میتوان هدفگذاری نمود. انواع صفحات کیفی که میتوان برای افزایش ترافیک استفاده کرد عبارتند از:

 • محتوای آسمانخراش، محتواهای بسیار طولانی که صفر تا ١٠٠ یک موضوع را در بیش از ٢٠٠٠ کلمه پوشش میدهد.
 • محتوای مرجع، محتواهایی که مجموعه مقالات داخلی و خارجی را به صورت منظم تنظیم و با یک شرح مختصر از هر یک، به آنها لینک میدهد.
 • ابزار، ابزارهایی که بر مبنای پارامترهای ورودی کاربران به آنها خروجیهایی میدهد.
 • محتوای هشتگ، محتواهایی که یک هشتگ را به مجموعهای از محتواها نسبت میدهد و با انتخاب آن هشتگ، تمام محتوای مربوطه در یک صفحه نمایش داده میشوند.
 • صفحات میانی، به یک سری از صفحات داخلی لینک میدهند و لیستهای مختلفی میسازند. البته اگر این لیستها محتوای کمی داشته باشند، ارزش زیادی نخواهند داشت.

8.3. استراتژیهای توسعه کیفی + انتشار

عبارتند از:

 • اضافه نمودن فهرست و خلاصه مقاله در ابتدای آن
 • به روزرسانی محتوا، افزودن کلمات تکمیلی و کاملتر کردن آن
 • افزودن به لینکهای داخلی محتوا و لینکهای خارجی با کلمات کلیدی مرتبط
 • افزایش تعداد کامنتها و نظرات ارسالی توسط کاربران
 • افزودن مقالات مرتبط
 • محتوای تعاملی استفاده کنید (کوئیز، …)
 • افزودن مالتی مدیا، عکس و ویدئو به محتوا
 • افزودن پادکست به محتوا
 • بهبود تجربه کاربری و افزایش شاخصهای کیفی محتوا (نرخ پرش، زمان ماندن در صفحه)
 • بهبود مداوم تیتر و نمایش در هنگام جستجو
 • گرفتن بک لینک تخصصی بر روی محتوای تولید شده
 • همکاری محتوایی با سایتهای توزیع کننده محتوا

این صفحات کیفی باید به صورت جداگانه پایش و تاثیر استراتژیهای توسعه کیفی و انتشار بر روی افزایش ترافیک آنها به صورت جداگانه بررسی شوند.

در سئو همیشه کسی که نوآوری و خلاقیت محتوایی بیشتری دارد و یک نیاز محتوایی مردم را حدس میزند و آن را به خوبی پوشش میدهد، فرصت اول شدن را به راحتی به دست میآورد و این اعتبار اول بودن، تا مدتها باقی میماند. به عبراتی دیگر شما باید فرصت اول شدن را به رقبایتان ندهید، وگرنه پس گرفتن جایگاه اول در آن کلمات کلیدی، سختتر از به دست آوردن آن برای مرتبه اول است. در حقیقت حالا شما باید به یک فاصله اعتباری بک لینک+ کیفیت محتوا قابل توجهی برسید تا بتوانید جایگاه اول را از رقیب پس بگیرید.

در سئو همیشه کسی که زودتر از دیگران درباره یک موضوع محتوا تولید میکند، زودتر ایندکس میشود و در جستجوها بالاتر خواهد بود. اگر پیش بینی میکنید که مردم در هفته های آتی درمورد موضوعی جستجو خواهند کرد، برای آن یک محتوای اولیه تولید کنید و مرتب آن را به روز کنید تا به زمان تحقق برسد.

بهبود تجربه کاربری و UX محتوا یکی از ابزارهای بسیار قدرتمند برای افزایش زمان کاربران داخل سایت و افزایش امتیاز کیفی محتوا است. یکی از بهترین نمونه های تجربه کاربری محتوا است که در آن محتوا بسیار قابل خواندن، با فضاهای سفید مناسب، فونت های زیبا، بولت های جالب ارائه شده است. اگر در ابتدای مطالب یک لیست و فهرست هم از مطالب ارائه میشد، میتوانستیم بگوییم که بهترین تجربه کاربری خواندن محتوا را رقم زده است.

لینک دادن داخلی از صفحات معتبر با کلمات کلیدی به صفحات دیگر با کلمه کلیدی مرتبط باعث اعتبار گرفتن آن صفحات، اعتبار گرفتن سایت و افزایش رتبه و ترافیک میشود. ضمن آنکه در تمام صفحات با کلمه برند به صفحه اصلی لینک داده شود، باعث افزایش اعتبار صفحه اول میشود.

هر قدر تعامل کاربران با صفحه بیشتر باشد، کامنتهای بیشتری بگذارند، محتوای بیشتر و بهتری تولید کنند، آن صفحه در سئو اعتبار بیشتری خواهد داشت. روی این موضوع کار کنید و تلاش کنید کاربران تعامل بیشتری با صفحات شما داشته باشند.

پایش رقبا، شما تنها در صورتی رتبه های بهتری خواهید گرفت که بیشتر و بهتر از رقبای خودتان تولید محتوا کنید و آنها را انتشار دهید، سئو یک رقابت است و شما برای برنده شدن در این رقابت، باید هم در کمیت و هم در کیفیت و هم در انتشار از رقبای خودتان بهتر باشید. از نظر تولید انبوه باید بهتر و با کیفیت تر باشید و از نظر محتوای کیفی، باید محتوای بهتری نسبت به رقیب خودتان تولید کنید و از طریق تبلیغات و انتشار محتوا، بکلینکهای بهتری دریافت کنید.

برای پیدا کردن کلمات کلیدی، ابتدا از لیست کلمات تک واژهای شروع کنید، این کلمات معمولا جستجوی زیادی دارند، با استفاده از Google Instant و Keywordtool.io کلمات پیشنهادی گوگل را پیدا کنید، الگوی کار به این ترتیب است که با جستجوی مجدد هر کلمه، به یک سری کلمه پیشنهادی جدید میرسید و میتوانید این کار را به صورت مداوم انجام دهید تا کلمات به تکرار برسند و به یک بانک اطلاعاتی بزرگ از کلمات برسیم.

اطلاعات میزان جستجو و رقابت این کلمات را میتوانیم از ابزارهایی مانند Ahref و Moz تشخیص دهیم، ضمن آنکه ابزار Keyword Planner هم در صورت تعریف یک کمپین، تخمینی از جستجوی این کلمات میدهد. بر مبنای سه پارامتر میزان رقابت، میزان جستجو و میزان ارتباط، میتوان کلمات کلیدی را اولویت بندی کرد.

یک الگوی دیگر شناخت میزان رقابت و اولویت بندی، استفاده از تولبار رایگان Moz است که PA و DA صفحات را مشخص میکند. اگر هر کلمه را به تنهایی جستجو کنیم، در صورتی که سه سایت اول از اعتبار بالایی برخوردار نباشند، فرصت رتبه گرفتن در آن کلمات وجود خواهد داشت. به صورت معمول کلمات کم رقابت کلمات طولانیتر و کم جستجوتر هستند که البته ساده تر هم میتوان در آنها رتبه گرفت.

پس از آغاز تولید محتوا، شما در google Webmaster به کلمات کلیدی جدیدی برخواهید خورد که آنها را درنظر نگرفته اید، اما گوگل تشخیص داده است که از نظر مفهومی به محتوای سایت شما مرتبطند، باید این کلمات را هم به لیست خودتان اضافه کنید و دوباره در اولویتبندیها در نظر بگیرید.

فوت و فن سئو کارها

یک الگوی دیگر برای پیدا کردن کلمات کلیدی، استفاده از قانون ١، ٨، ٨ است. به این ترتیب که کلمات کلیدی اصلی را جستجو میکنید، در مرحله اول ٨ کلمه کلیدی جدید به شما پیشنهاد میشود. دوباره هر یک از این کلمات کلیدی را جستجو کنید و ٨ کلمه جدید را پیدا کنید. نتایج جستجوی قیمت خودرو به ترتیب ذیل است:

فوت و فن سئو کارها

با پیدا شدن این کلمات دوباره آنها را جستجو کنید. مانند نتیجه جستجوی افزایش قیمت خودرو:

فوت و فن سئو کارها

با این کلمات شما میتوانید به در یک سطح ١ کلمه، سطح بعدی ٨ کلمه و سطح بعد آن ۶۴ کلمه داشته باشید. حال در ساختار محتوا در کلمات طولانی یک محتوای کوتاه و متوسط، در کلمات میانی یک محتوای خوب و در کلمات کوتاه، یک محتوای عالی تولید می کنیم و در هر محتوا، به محتواهای سطح پایینتر لینک می دهیم.

در الگوریتم رنک برین دیگر گوگل دنبال کلمه کلیدی نیست، بلکه به دنبال مفهوم کلیدی است، گوگل سعی میکند مفهوم محتوا را درک کند و آن را به کاربران نمایش دهد، اگر رفتار کاربر نشان داد که این همان چیزی بود که میخواهد، به آن رتبه میدهد و گرنه برعکس، رتبه آن را کاهش میدهد. درک مفهوم کلیدی از طریق LSI Keyword کاملتر میشود، یعنی مجموعه کلمات کلیدی مرتبط که در کنار هم یک مفهوم را با کلمه کلیدی میرسانند. مثل Red Apple می رساند که ما درباره سیب سرخ صحبت می کنیم ولی ipad Apple می گوید که منظور شرکت اپل است. www.lsigraph.com یکی از ابزارهایی است که به کمک آن میتوان این کلمات را استخراج نمود.

نشانه مرتبط بودن محتوا به غیر از نرخ کلیک کردن، نرخ بانس ریت و زمانی است که کاربر درون آن صفحه میگذراند (Dwell Time)یک نشانه مهم از مرتبط بودن محتوا با مفهومی است که کاربر در جستجوی آن بوده است. به کمک گوگل آنالیتیکز میتوانید این دو شاخص را تشخیص داده و آنها را بهبود دهید.

8.4. استراتژی کلمات کلیدی ترکیبی

سه فاکتور مهم وجود دارد که با هم شاخص راندمان کلمه کلیدی را مشخص میکنند: Keyword Efficiency Index

فوت و فن سئو کارها

 • ارزش کلمه کلیدی در کسب و کار، را نرخ تبدیل بازدیدکنندگان با آن کلمه کلیدی مشخص میکند. هر چه نرخ تبدیل یک کلمه کلیدی بالاتر باشد به معنای ارزش بیشتر آن است که میتوانیم به آن ارزش ریالی بدهیم.
 • سخنی کلمه کلیدی را میتوان از طریق ابزارهای Ahref و MOZ و kwfinder به دست آورد. مشخص میکند که رقبای شما در آن کلمات کلیدی چقدر اعتبار دارند.
 • حجم ترافیک را هم بر مبنای Keyyword Planner و kwfinder میتوان محاسبه نمود و تخمین زد که چه میزان ترافیک بر روی این کلمه کلیدی قابل ایجاد است.
  در کلمات هم معنا، تمرکز بیشتر باید روی کلمه ای باشد که جستجوی بیشتری میشود. دقت کنید که جزئیات نگارشی و املایی مثلا استفاده از “ی” فارسی و “ی” عربی، بر روی جستجو موثر خواهند بود.
  میزان جستجوی مقایسهای را میتوان از طریق Google Trends استخراج نمود و کلمه ای که جستجوی بیشتر دارد را انتخاب نمود. در keywordplanner چون بازه های کلی کلمه کلیدی ارائه میشود، میزان ترافیک دقت نخواهد داشت.
  همین طور به کمک ابزار Google Trends میتوان سمت و سوی جستجوی کلمه کلیدی را مشخص نمود که کاهشی و یا افزایشی است.
 • به صورت عمومی کلمات طولانی و Long Tail ، ارزش بالاتر، سختی کمتر و البته ترافیک کمتر دارند و به همین جهت لازم است که از این کلمات سئو کردن را شروع کنیم.

محتواهای آسمان خراش، محتواهایی حداقل ١۵٠٠ کلمه ای هستند که در آنها به صورت جامع و کامل به یک موضوع میپردازید. این محتواها به خصوص در تیتر و هدلاین ها و مقدمه از کلمات کلیدی مرتبط استفاده میکنند، سهولت خوانده شدن خوبی دارند، با لینکهای متعدد به داخل سایت، محتوا را برای کاربر جامعتر میکند. از عکس و ویدئو استفاده میکنند، مراجع محتوایی خوبی دارند و به مراجع خودشان لینک میدهند (معمولا انتهای مطالب). طبیعتا چنین محتواهایی باید کامنتهای زیادی هم جذب کنند و این حجم کامنت، مجدد بر روی جذابیت و اعتبار محتوا تاثیر میگذارد.

یک تکنیک موثر بر روی رتبه گرفتن، ویرایش محتواهای قدیمی است. اما این ویرایش خیلی سریعتر از تولید محتوای جدید بر روی افزایش رتبه تاثیر میگذارد، چون شما یک مقاله ایندکس شده توسط گوگل را بهبود میدهید. اما چه روشهایی برای ویرایش محتوا وجود دارد؟

 • افزودن به طول محتوا، یکی از ساده ترین راهکارها برای اینکه به گوگل نشان دهیم محتوای ما آپدیت شده است، این است که طول محتوا را زیادتر کنیم! توجه کنید که در متن اضافه شده حتما قالب کلی محتوا را رعایت کنیم و با همان لحن و با همان زبان صحبت کنیم و در ضمن از آوردن کلمات کلیدی و LSI های آن (کلمات مکملی که به مفهوم اختصاصی آن کلمه کمک میکند) غافل نشوید، البته توجه کنید که این روش کارایی چندانی در افزایش ترافیک وب سایت ندارد اما به کمک روشهای بعدی به اثر آن افزوده خواهد شد.
 • افزودن کلمات کلیدی بیشتر و قدرتمند به محتوا، یکی از بهترین و بزرگترین الگوریتم های گوگل، الگوریتم Rank Brain بود که به این موتور جستجو کمک میکند مفهوم عبارتهای جستجو شده را بفهمد و براساس مفهوم جستجو کند، نه فقط براساس کلمه کلیدی! بنابراین به کمک این الگوریتم، وبسایت شما ممکن است حتی برای کلماتی که در محتوای شما وجود ندارند نیز بالا بیاید، چرا که مفهوم اصلی و نیاز کاربر را در بر دارد خبر خوب این که گوگل این کلمات را به شما اطلاع میدهد! به کمک ابزار گوگل وبمستر تولز، در بخش Search Analytics میتوانید کلمات و کوئری هایی را ببینید که گوگل احساس میکند محتوای شما به آنها نزدیکی زیادی دارد. حال وظیفه شما این است که محتوای قدیمی خود را برای این کلمات نیز بهینه کنید و جایگاه خود را در این کلمات احتمالی (اما بالقوه قدرتمند!) تثبیت کنید. چه جاهایی باید از این کلمات استفاده کنید؟
  • مقدمه مطلب، مقدمه مطالب اهمیت زیادی دارند و افزودن کلمات کلیدی بیشتر در این بخش میتواند تاثیر گذار باشد.
  • تگ H2 یا زیرعنوان ها (و طبیعتا درون آن پاراگراف)، هر زیر عنوان را مانند یک محتوای جداگانه تصور کنید و پاراگراف را برای آن کلمه کلیدی مشخص بهینه کنید.
  • تگ alt عکس ها، تگ alt عکس ها نیز حتما باید دارای کلمه کلیدی مدنظر شما باشد تا گوگل بهتر متوجه منظورتان شود.
 • افزودن مالتی مدیا بیشتر به محتوا، یکی دیگر از کارهایی که میتوانید انجام دهید تا محتوای شما به عنوان یک محتوای آپدیت شده محسوب شود این است که مالتی مدیا به محتوای خود اضافه کنید. یعنی چند عکس دیگر به محتوای خود اضافه کنید و تگ alt با کلمات مختلفی برای آن کلمات ببرید. این مورد بسیار به شما کمک میکند. ویدیو مهم ترین مالتی مدیا است و تاثیر فوق العاده بیشتری از عکس و یا صوت دارد. توصیه اکید دارم که برای هر محتوای خود یک ویدیو قرار دهید چرا که علاوه بر آپدیت شدن محتوا، اثر مثبتی در سئو سایت دارد. به عنوان مثال میتواند باعث کاهش Bounce Rate شود که فوق العاده موثر است!
 • ایجاد کامنت، کامنت و دیدگاهها جز محتوای یک صفحه محسوب میشوند و میتوانند باعث شوند محتوای شما آپدیت شده بنظر برسد. برای تشویق کامنتگذاری در محتوای خودتان دعوت به اقدام قرار دهید و از مخاطبان بخواهید کامنت بگذارند. اما در نهایت شاید پست شما کامنت دریافت نکند، در این صورت چه می کنید؟ توصیه من به شما این است که کامنت های فیک ایجاد کنید، از زبان یک شخص دیگر برای پست خود کامنت بگذارید و پاسخ او را کامل بدهید. منتهی در این رابطه ٢ توصیه برای شما دارم، در کامنت خود از کلمات کلیدی و ipf ها استفاده کنید، به عنوان پاسخ در کامنت به مقالات دیگر خود لینک بدهید.

افزایش ترافیک سایت به کمک بهبود CTR، یک راه فوق العاده آسان برای افزایش بازدید سایت افزایش و بهبود نرخ کلیک یا CTR است، اصلا لازم نیست برای رتبه های بالاتر در نتایج گوگل بجنگید، هزینه کنید، وقت صرف کنید و … ، در عوض فقط کافیست نرخ کلیک خود را افزایش دهید. بدین ترتیب به راحتی میتوانید بازدید و ترافیک را از رقیبان خود بدزدید و این کار سبب افزایش ترافیک وب سایت شما و کاهش ترافیک وبسایت رقیبان میشود! (با یک تیر، دو نشان!)

فرض کنید شما در کلمه کلیدی u رتبه ٣ گوگل را دارید و این عبارت روزانه ١٠٠٠ بار سرچ میشود. حال اگر CTR فرضی شما %۴ باشد و بتوانید با اندکی تغییرات آن را به %٨ برسانید، به این ترتیب سهم وبسایت شما از ۴٠ نفر به ٨٠ نفر در روز رسیده است. در واقع در ماه در حدود ١٢٠٠ نفر بازدیدکننده بیشتر جذب می کنید. توجه کنید که افزایش ۴ درصدی CTR اصلا کار سختی نیست. اما CTR چه کلماتی را بهبود ببخشیم؟

قبل از اینکه بگوییم چگونه میتوان CTR را بهبود داد، باید ببینیم کدام کلمات و عبارات ارزش وقت گذاشتن را دارند. یعنی باید کلماتی را انتخاب کنیم که قدرت زیادی در افزایش بازدید سایت ما داشته باشند. در نسخه جدید سرچ کنسول گوگل، در قسمت Performance که معادل Search Analytics نسخه قدیمی این ابزار است، میتوانید کلمات کلیدی را برمبنای فیلترهای دلخواه خود مرتب کنید. اکنون چند مورد فیلتر زیر را تنظیم کنید:

 • بازه زمانی را بر روی ٧ روز اخیر قرار دهید.
 • Position را بر روی کوچکتر از حدود ۵ تا ٧ قرار دهید.
 • کلمات را براساس Impression از زیاد به کم مرتب کنید.

به این ترتیب کلمات بالای لیست مواردی هستند که بازدید فوق العاده بالایی دارند و سایت شما به طور میانگین در ٧ روز اخیر در صفحه اول گوگل در این کلمات کلیدی قرار داشته است. اکنون کاری که باید بکنید این است که از بالای این لیست ببینید چه کلماتی CTR کمتری دارند. این کلمات را انتخاب می کنید و به ترتیب اولویت، برای بهینه سازی CTR آن اقدام می کنید. اما چگونه تیتر بهتری بنویسیم که CTR بهتری داشته باشد؟

 • به عنوان متای خود عدد اضافه کنید. ( ١٠ روش … – … %٢٣…)
 • از عناوین احساسی و هیجان انگیز استفاده کنید.
 • از یک سری کلمات مخصوص در عنوان استفاده کنید، مانند: آپدیت، به روز شده، دانلود، رایگان، همین حالا ، و
 • عنوان های مختلف را تست کنید و بهترین آنها را انتخاب کنید.
 • توضیحات متا را به حالت کال تو اکشن (CTA) بنویسید و در ١۶٠ کاراکتر اولیه نهایت ارزش را به مخاطب القا کنید.
 • URL خود را تا حد ممکن کوتاه و کاربرپسند نگاه دارید.

نکته جالب درباره CTR این است که افزایش نرخ کلیک، سبب افزایش بازدید سایت شما میشود.اما یک اتفاق خوب دیگر نیز برای شما میافتد، CTR امروزه یکی از مهمترین فاکتورهای رتبه بندی گوگل است و بنابراین با زیاد شدن نرخ کلیک شما، رتبه سایت شما نیز افزایش می یابد. در نهایت این افزایش رتبه سایت شما مجدد منجر به افزایش ترافیک وب سایت شما نیز میشود. بنابراین بهبود CTR یا نرخ کلیک یک روش فوق العاده برای افزایش ترافیک وب سایت است و با کمترین صرف انرژی میتوانید بیشترین نتیجه را از آن بگیرید.

برای دامنه های برند، حتی در رتبه پایینتر CTR بالاتری از رتبه های بالاتر از خود دارند. به عبارت دیگر اگر کاربران به خاطر برند بودن دامنه، بر روی نتیجه یک دامنه علی رغم پایینتر بودن آن کلیک بیشتری کنند، به تدریج آن نتیجه بالا خواهد آمد. بنابراین فعالیتهای برندینگ و همین طور عمر دامنه به صورت غیر مستقیم بر روی رتبه سئو هم موثر است.

استفاده از Schema و فعال کردن ریچ اسنیپت باعث میشود که در نمایش عناوین به صورت ستاره دار نمایش داده شوند، بخشی از اطلاعات صفحه به صورت مختصر همانجا نمایش داده شود و احتمال کلیک کردن به دلیل جلب توجه بیشتر بالا برود. برای فعال کردن این بخش لازم است متاتگ های لازم را فعال کنید که توضیحات آن در وب مستر به صورت کامل آمده است.

فوت و فن سئو کارها

محتواهایی که در بالاترین رتبه های کیفی قرار میگیرند، باید بیشتر منتشر هم بشوند، برای این کار میتوان از تولید منظم رپرتاژ آگهی، همکاری توزیع محتوایی با سایتهای محتوایی و نیز همکاری با اینفلوئنسرهای صنعت استفاده کرد که در نتیجه آن، بهترین محتواهای شما در آن صفحات لینک داده شوند و اعتبار این صفحات افزایش یابد.

باید مطمئن شوید که محتوای شما به خوبی ایندکس میشود و برای این اطمینان، دو روش وجود دارد، روش اول استفاده از گوگل وبمستر تولز Fetch as Google است و روش دوم، پینگ کردن است. بدین معنی که به موتورهای جستجوگر اطلاع دهیم که مطلب جدیدی بر روی سایت منتشر کرده ایم و از آنها تقاضا کنیم تا خزنده های خود را به سایت ما ارسال کرده و آن مطلب را ایندکس نمایند. pingomatic.com و googleping.com سایتهای بسیار خوبی هستند که این کار را برای شما انجام میدهند.

در سئو همیشه ابتدا در کلمات طولانی ((Long Tail) رتبه میگیرید، سپس این رتبه به صفحات میانی که به این صفحات لینک دادهاند میرسد. به عبارت دیگر با قدرت گرفتن این صفحات انتهایی، صفحات میانی هم قدرت پیدا میکنند.

8.5. استراتژی تبلیغات و گرفتن بک لینک

همیشه ابتدای کار بر روی اعتبار دامنه اصلی، لینک دادن از سایتهای معتبر به آن تمرکز کنید. به مرور که دامنه اصلی اعتبار میگیرد، محتواهای کلمات طولانی کم کم بیشتر پیدا میشوند و میتوان کم کم صفحات سطح بالاتر را با استراتژی کیفیت تشکیل داد و روی آنها هم بک لینک گرفت تا اعتبار آنها هم افزایش یابد. اگر یک محتوای بسیار باکیفیت و مرجع داشته باشید، این ظرفیت را دارید که در ویکی پدیا آن را معرفی کنید و یا در صفحات مربوطه به آن لینک بدهید.

گاهی اوقات به دلایلی مانند زودتر تولید شدن یک محتوا، یک محتوای سطح پایینتر که قرار بوده است یک کلمه Long Tail را هدف بگیرد، به اشتباه یک کلمه اصلی را هدف قرار میدهد و صفحه اصلی در آن کلمه اعتبار نمیگیرد و یا تعدادی صفحات مشابه یکدیگر دارید که هیچ کدام رتبه نمی گیرند. در این موارد میتوانید با استفاده از Rel Canonical اعتبار آن صفحه را به صفحه اصلی منتقل کنید و کاری کنید که به جای بالا آمدن صفحه فرعی، صفحه اصلی در جستجو پیدا شود.

لینک دادن داخلی بر روی رتبه گرفتن صفحات بسیار موثر است، مخصوصا اینکه صفحه لینک دهنده صفحه معتبری باشد، البته دقت کنید که اگر محتوای صفحه محتوای کمیباشد، قدرت لینکهای داخلی کاهش مییابد. بهتر است در تمام صفحات داخلی، متناسب با حجم محتوای این صفحات، به صفحات دیگر لینک داده شود. دقت کنید که لینکهای وسط صفحه و مابین محتوا که با کلمه کلیدی مرتبط به صفحه مربوطه داده میشوند به نسبت موثرتر هستند.

لینک دادن خارجی به صفحات مرتبط با موضوع بر روی سئوی صفحه شما تاثیر مثبت دارد. اگر نگران رقبای خودتان هستید میتوانید این لینک را به وبلاگها و سایتهای معتبر ولی خارج از رقابت خودتان بدهید.

دقت کنید که گوگل به یک باره شما را به رتبه یک نمیبرد، بلکه این با الگوریتمی به نام Google Dance اتفاق میافتد که به صورت موردی به شما رتبه بالاتر میدهد و شما را ارزیابی میکند تا نرخ کلیک و زمان بانس صفحه شما را اندازه بگیرد، اگر شما از رقبای خودتان بهتر باشید، شما به رتبه قبلی بازنمی گردید، بلکه مقداری بالاتر قرار میگیرید.

فوت و فن سئو کارها

در لینک سازی همیشه در ابتدا از سایتهای با اعتبار پایینتر و با لینک دادن از طریق برند به دامنه اصلی و صفحه home page آغاز کنید. به تدریج میتوانید به سمت سایتهای با اعتبار بالاتر و نیز لینک دادن به کلمات کلیدی و صفحات غیر اصلی هم استفاده کنید و البته همیشه لینک به صفحه اصلی و کلمه برند را حفظ کنید. این باعث افزایش اعتبار دامنه میشود

با افزایش اعتبار دامنه، میزان پیدا شدن تمام صفحات افزایش مییابد. بیش از دو تا سه لینک روزانه، خطرناک است و باید از آن خودداری کرد. هر چه میزان جستجوی کلمات برند شما بیشتر باشد، به معنای اعتبار بالاتر برند و دامنه شما است. برای برند شدن علاوه بر تولید محتوا راهکارهای متعددی وجود دارد که همه آنها، باعث میشوند کاربران نام شما را به خاطر بسپارند و آن را جستجو کنند. به عبارت دیگر همیشه برندها در اعتبار دامنه از سایر کسب و کارها جلوتر هستند.

10 فکر در مورد “سئو سایت – چک لیست نهایی یک سئوکار حرفه‌ای

 1. سیروان خالندی گفت:

  سلام. انصافا عجب مقاله کامل و پرباری بود. نتونستم یکباره بخونمش، بوک مارک کردم و توی دو نوبت خوندم. یعنی الحق یکی از کامل ترین مقالاتی بود که توی عمرم خوندم. دستتون درد نکنه و خدا قوت.

  1. یاور شب زنده دار گفت:

   سلام آقای خالندی. دقیقا باهاتون هم نظرم، من سیو کردم بعدا دوباره بخونم. عجب محتوایی اینجا بود و بی خبر بودیم ازش.

  2. سمانه گفت:

   من هممممم. عالی بود. من توی چند نوبت خوندم

 2. پرگاس گفت:

  سلام دوست عزیز، خوشحالیم که مقالات سایت برایتان مفید هستند

 3. فرزاد شیخی گفت:

  عجب مقاله کامل و تخصصی بود. واقعا لذت بردم. در کل مقالات سایتتون طوری هست که بعد از خوندنش، آدم می تونه بره و شروع کنه به یک اقدامی.

 4. پیمان کلهر گفت:

  واقعا دمتون گرم. من چندین کتاب در حوزه سئو خوندم اما این مقاله شما به تنهایی همه رو حریف بود.
  خیلی متشکرم.

 5. هاشم قاضیان گفت:

  یعنی دمتون گرم با این مقاله کامل و مفید و جامعتون. من ذخیره کردم که حتما دوباره بخونم. عالیییییی بود.

 6. سید کاظمی گفت:

  می تونم بگم یک مقاله نفس گیر، یک دو ماراتون، یا طولانی ترین پیاده روی ساحلی دنیا توی شهر تمپای فلوریدا، این مقاله همون حس زیبا رو بهم داد.

 7. لیلا پوریاوش گفت:

  آقا یه کتاب و آوردید اینجا تایپ کردید، دو ساعته دارم این مقاله رو می خونم.
  انصافا بد جور حالم خوب شد با این مقاله تون.

 8. سوسن مازیار گفت:

  این مفاله عالی بود، لطفا اگه باز هم چیزی هست که جا مونده، توی اپدیت های بعدی بهش اضافه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *