نرم افزار باشگاه مشتریان

ضرورت استفاده از نرم افزار باشگاه مشتریان

ب باشگاه مشتریان چیست؟ امروزه اسم باشگاه مشتریان زیاد به گوش می رسد، چنانچه در هر صنفی اعم از تولیدی و خدماتی و یا بانکها، فروشگاهها، شرک...
امکانات نرم افزار باشگاه مشتریان

تکنیک پاداش در برنامه وفادارسازی مشتریان

امروزه سرعت تغییرات آن‌قدر سریع است که اندکی تأخیر در بروز رسانی برنامه وفادارسازی مشتریان منجر به متضرر شدن برندها می‌شود. تجربه برندهای...