Monthly Archives: آوریل 2019

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟ (قسمت هفتم)

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟ (قسمت هفتم) بخش نوزدهم:درآمد و اهداف فروش خود را تعیین کنید یک عامل برای پیروزی وجود دارد. تشخیص اهداف و میلی سوزان برای دستیابی به آن. ( ناپلئون هیل ) ت توانایی تشخیص اهداف و سپس برنامه ریزی برای دستیابی به آن، مهم ترین مهارت برای موفقیت است. واقعیت این […]

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟ (قسمت ششم)

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟ (قسمت ششم) بخش چهاردهم: با قیمت به طور حرفه ای برخورد کنید کسانی که در دنیای صنعت امور بزرگی را به سرانجام رسانده اند, باور داشته اند که ایده‏هایشان پول ساز هستند.” (چرلز فیلمور) قیمت به ندرت دلیل خریدن یا نخریدن است. گ “ گاهی از مخاطبانم می‏پرسم که آیا […]

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟ (قسمت پنجم)

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟ (قسمت پنجم) بخش دوازدهم: کسب اعتبار بالا نزد هر مشتری احتمالی “ صداقت بخش اول از مطلب حکمت است.” ( توماس جفرسون ) د  ٨٠ درصد از دلایلی که مشتریان احتمالی خرید خود را انجام نمی‏دهند, ترس از اشتباه است. این ترس از تجربیات منفی بی شماری که افراد از […]

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟ (قسمت چهارم)

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟ (قسمت چهارم) بخش هشتم : در اصول فروش خود به حد اعلا برسید کیفیت زندگی افراد بیشتر از هرچیز دیگری توسط تعهد به تعالی خود افراد تعیین می‏گردد, و تفاوتی ندارد که شرایط خارجی به شکل باشد. ( وینس لومباردی) د در بسیاری موارد, وقتی برنامه تمرینی فروش خود را […]

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟ (قسمت سوم)

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟ (قسمت سوم) بخش پنجم : بطور کامل برای هر جلسه آماده باشید “ اگر می‏توانستید مطالعه، تفکر و برنامه ریزی زمان را استخدام کنید, می‏توانستید قدرتی را در اختیار گیرید که مسیر سرنوشتتان را تغییر می‏داد. ” (دبلیو کلمنت استون) آ آمادگی علامت حرفه ای‏ها در هر زمینه ای است. […]

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟ (قسمت دوم)

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟ (قسمت دوم) بخش دوم: به گونه ای عمل کنید که انگار شکست غیرممکن است شجاعت به معنای نبود ترس نیست، شجاعت یعنی مقاومت و مدیریت ترس. (مارک تواین) ت ترس، عدم اطمینان و شک و تردید همیشه بزرگترین دشمنان موفقیت و شادی بوده و هستند. به همین دلیل، فروشندگان برتر […]

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟ (قسمت اول)

چگونه فوق ستاره فروش شويم؟

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟ (قسمت اول) مقدمه ا این مقاله برای فروشندگان بلند پرواز و افرادی است که مشتاق هستند تا فروش و درآمد خود را بلافاصله افزایش دهند. و همچنین این مقاله برای کسانی فراهم شده که می‏خواهند جزء ده درصد اول فروش در زمینه کاری خود قرار گیرند. همه ایده‏ها در این […]