Monthly Archives: نوامبر 2017

کاربردهای نرم افزار باشگاه مشتریان

امکانات نرم افزار باشگاه مشتریان

نرم افزار باشگاه مشتریان و کاربردهای آن د در چند سال گذشته بسیاری از برندها بدون اطلاع از کارکرد نرم افزار باشگاه مشتریان، آن را راه اندازی کرده‌اند؛ بیشتر این برندها از نرم افزار باشگاه مشتریان در راستای افزایش فروش استفاده می‌کنند؛ این در حالی است که باشگاه مشتریان می‌تواند کارکردهای دیگری نیز داشته باشد. […]

اهداف راه اندازی باشگاه مشتریان

راه اندازی باشگاه مشتریان

راه اندازی باشگاه مشتریان ب بسیاری از کسب‌وکارهای ایرانی به این موضوع واقف شده‌اند که امروزه عرضه پاداش و جوایز در قالب باشگاه مشتریان به بهترین مشتریان به یکی از مزیت‌های رقابتی برندها تبدیل شده و همین امر برخی از کسب‌وکارهای ایرانی را ترغیب به راه اندازی باشگاه مشتریان کرده است اما در عرضه واقعیت […]

تعریف باشگاه مشتریان

تعریف باشگاه مشتریان

تعریف باشگاه مشتریان ب  باشگاه مشتریان چیست؟ و یا باشگاه وفاداری چیست؟ باشگاه مشتریان که با نام های باشگاه هواداری، باشگاه وفاداری، باشگاه مشتریان وفادار نیز خوانده می شود در واقع یک نرم افزار مدیریت مشتری است. بر خلاف نرم افزار سی آر ام CRM، که بر روی مدیریت روال پیشرفت انجام کار مشتری در یک […]

علل ایجاد نرم افزار باشگاه مشتریان

امکانات نرم افزار باشگاه مشتریان

علت ایجاد نرم افزار باشگاه مشتریان چیست؟ ن نرم افزار باشگاه مشتریان جزو متدهای جدید مشتری مداری، حفظ مشتریان قدیمی و افزایش مشتریان جدید به شرکت، سازمان، فروشگاه و بطور کلی یک بنگاه اقتصادی است. در دنیای رقابتی امروز دیگر روشهای سنتی بازاریابی و فروش جوابگو نبوده و بنگاههای اقتصادی جهت رقابت با رقبای خود […]

تکنیک پاداش در برنامه وفادارسازی مشتریان

امکانات نرم افزار باشگاه مشتریان

بهبود برنامه وفادارسازی مشتریان از طریق پاداش های گوناگون ا امروزه سرعت تغییرات آن‌قدر سریع است که اندکی تأخیر در بروز رسانی برنامه وفادارسازی مشتریان منجر به متضرر شدن برندها می‌شود. تجربه برندهای بین المللی در زمینه برنامه وفادارسازی مشتریان نشان می‌دهد که در صورت عدم بروز رسانی این برنامه‌ها، مشتریان دیگر ترغیب به حضور […]