پرگاس انفورماتیک به چه معنی است؟

پرگاس انفورماتیک به چه معنی است؟

پرگاس انفورماتیک به چه معنی است؟

معنی پِرگاس 

پرگاس انفورماتیک در لغت‌نامه دهخدا به معنی تلاش کردن و درهم آویختن است و به زبان علمی هند طلوع آفتاب را گویند.

 

معنی پرگاس انفورماتیک PERGAS

از کارشناسان پرگاس انفورماتیک مشاوره تخصصی بگیرید

نرم افزار باشگاه مشتریان, طراحی سایت سئو شده، نرم افزار مالی حسابداری سپیدار

۵۶ ۲۸۴ ۲۸۴ (۰۲۱)